cimer kemeneshogyesz

 

Miniszteri kitüntetés

„Tudjuk, mit akarunk, és el is érjük, ha kitartóak vagyunk,

de az idő, amely a célhoz jutásig eltelik,

Isten segítségétől függ.”

(Paulo Coelho)

Egy alig 500 főt számláló kistelepülés lakói méltán lehetnek büszkék, ha e kis közösség tagjai közül valaki az élet bármely területén – legyen az a művészet, a sport, vagy éppen a munka – sikereket ér el, érdemeket szerez és ezért elismerésben részesül. Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzeti Ünnepünk, 2012. március 15-e alkalmából Kovács Tamás kemeneshőgyészi lakos, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága pápai ügyfélszolgálatának vezetője részére – kimagaslóan eredményes szakmai tevékenységéért – miniszteri kitüntetést adományozott.

Azt gondolom, hogy a falu lakóinak nem kell Őt különösen bemutatni, hiszen gyermekkorától kezdve a mai napig köztünk él, segítőkészségét pedig sokan megtapasztalhatták. Középiskolai tanulmányait a pápai közgazdasági szakközépiskolában végezte. A sikeres érettségi vizsga letételét követően pénzügyi vonalon szeretett volna továbbtanulni, azonban fiatalon özvegyen maradt édesanyját és idős nagyszüleit nem akarta magukra hagyni. A helyi termelőszövetkezetben helyezkedett el és itt – mondhatni véletlenszerűen – ismerkedett meg a társadalombiztosítási szakmával. Munkájára és tudására mások is felfigyeltek, ezért is kapott egy kedvezőbb állásajánlatot jelenlegi foglalkoztatójától, amit 1985-ben – elsősorban a szövetkezetben ért csalódásai miatt – elfogadott.

Új munkahelyén már nem állítottak gátat szakmai fejlődésének, teljesítményét anyagilag és erkölcsileg egyaránt elismerték. Budapesten 3 évig tanult, felsőfokú képesítést szerzett, s kiváló tanulmányi eredményének köszönhetően felvételi nélkül kerülhetett a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karára, ahol társadalombiztosítási szakon szerzett diplomát. Mondanom sem kell, hogy szintén kiváló eredménnyel.

Időközben sorkatonai szolgálatot teljesített, majd a leszerelést követően feleségül vette azt a lányt, akivel még a középiskolai évek alatt ismerkedett meg. Házasságukból három gyermek született, akik mára mind nagykorúak. A család szeretetének, megértésének és bíztatásának mindig is sokat köszönhetett, eredményei eléréshez – saját képességén és szorgalmán felül – ez nagyban hozzájárult.

1996-ban viszonylag fiatalon – 30 évesen – vette át a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Pápai Kirendeltségének vezetését, melyet – a számos szervezeti változásból eredően más-más beosztásban – jelenleg is irányít.  Szakmai munkáját az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője 2000-ben – a nyugdíjágazatban adható legmagasabb kitüntetéssel, nevezetesen a Szent Kristóf Plakett adományozásával ismerte el, majd 2010-ben közigazgatási főtanácsadói címet kapott. A jelenlegi Miniszteri Elismerő Oklevél rangját azt gondolom, jól érzékelteti az a tény, hogy e kitüntetést Veszprém megyéből egyedüliként Ő vehette át.  

Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Gratulálunk Apa!

Kovács Norbert

alpolgármester

Képek:

http://www.kemeneshogyesz.hu/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=21:miniszteri-kituentetes&Itemid=7

http://marcius15.kormany.hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium-2012

 


 

 

 

Tisztelt Kemeneshőgyészi Lakosok!

Örömmel értesítek mindenkit, hogy községünk honlapja megújult. A megújult honlapon szeretnénk mindenkit tájékoztatni Kemeneshőgyész község életéről, eseményeiről. Terveink szerint a rendezvényeinkről készült fotókat is meg szeretnénk jeleníteni. Elképzeléseink között szerepel községünk múltjának is képekben történő bemutatása. Kérünk minden segíteni szándékozó hőgyészit, hogy amennyiben gondolja a község utcáit, épületeit, esetleg régebbi bálokat, rendezvényeket tartalmazó fotóit bocsássa rendelkezésünkre. Ezeket a képeket is szeretnénk a község honlapján bemutatni. természetesen a fényképeket elektronikus rögzítés után mindenkinek visszaadjuk.

Kérem, hogy a fényképeket a Polgármesteri Hivatalban adják le!

Kemeneshőgyész, 2010. november 18.

Kovács Norbert

Go to top