Nyomtatás

Humán szolgáltatások fejlesztése Kemeneshőgyész községben és csatlakozó településeken

Projektazonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00096
A megvalósítás időszaka: 2018.04.01. - 2020.04.01.
Projekt összköltség: 199 600 242 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A támogatás forrása az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés.

A projekt összesen 9 önkormányzat konzorciumi együttműködésével valósul meg. A konzorcium tagjai:

Az EFOP-1.5.3-16 projekt átfogó célja a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása. Ennek szellemében a konzorcium azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a projektben végzett tevékenységei által többek között hozzájárul:

A célok megvalósítása érdekében az önkormányzatok közösségi egészségnevelési, egészségfejlesztési és prevenciós programokat, kompetenciafejlesztő képzéseket, a hátrányos helyzetűek elsődleges munkaerőpiacra jutásának támogatását, valamint a fiatalok közösségépítését és helyben maradását célzó programokat valósítanak meg, melybe mentorokat és önkénteseket is bevonnak.