cimer kemeneshogyesz

Pályázati Felhívás

belterületi ingatlan értékesítésére

Kemeneshőgyész község Önkormányzata pályázatot hirdet a Kemeneshőgyész 307 hrsz. - ú ingatlan értékesítésére az alábbi feltételekkel:

1. Az ingatlan pontos címe: Kemeneshőgyész Kossuth u.78-80, 307 hrsz.

2. Az ingatlan területe: 2608 m2 , hirdetve helyben szokásos módon: hirdetőtáblán, illetve a NAPLÓ napilapban

3. Az ingatlan megnevezése: tanácsház

4. Eladási ár minimuma : 8.000.000,-ft

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó nevét és címét
  • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
  • Nyilatkozatát az ingatlan vételárára vonatkozóan

6. Az ingatlan megtekintésének időpontja: folyamatosan lehetséges, az önkormányzat részéről közreműködést igényel.

7. Benyújtás helye, határideje: Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani.

A pályázati ajánlatokat egy név nélküli zárt borítékban

2017. május 23-án 09 óráig kell benyújtani

Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u.107.

A borítékra rá kell írni: 307 hrsz.- ú ingatlan értékesítése

A lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

8. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a lebonyolító képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

A pályázatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A lebonyolító a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

9. Bontás ideje:

2017. május 26-án 11 órakor kerül sor

a Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

földszinti hivatalos helyiségében

10. Eredményhirdetés, szerződéskötés

Az ajánlattevő az ajánlatokat a megajánlott vételi ár alapján értékeli és állapítja meg az eljárás nyertesét.

Az Eladó a pályázat nyertesével adás-vételi szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével adás-vételi szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.

Eredményhirdetés ideje:

2017. május 30-án 10 órakor kerül sor

a Kemeneshőgyész Község Önkormányzat

Földszinti hivatalos helyiségében

Szerződéskötés ideje: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.

11. Egyéb feltételek:

Kemeneshőgyész Község Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek minősítse.

 

Pályázati Felhívás-Szolgálati lakás - letöltés

 

Go to top